Hizmetlerimiz

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına uygunluğunun denetim standartlarına göre incelenmesi hizmetleridir.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi.
 • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti.
 • Denetim esnasında tesbit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi.
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü.
 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi.
 • Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi.

Diger Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti.
 • Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiği.
 • Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti.
 • Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiği.
 • KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiği.
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiği.
 • Özel Amaçlı Tesbit ve Tasdik İşlemleri.