Hizmetlerimiz

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Tük Vergi Sisteminde yer alan istisna, indirim, muafiyet gibi tüm vergi uygulamaların yorumlaya açık olması sebebi ile vergi kanunlarının detaylı bir biçimde incelenmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Vergi mevzuatının profesyonel ve kurumsal bir yapı dışında yorumlanması ve değerlendirilmesi sonucunda hatalı uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Profesyonel kadromuz ile vergisel yüklerin yasal çerçevede asgariye indirilmesine, firmaların yeniden yapılandırılmasına ve tüm vergisel avantajların tespitine yönelik çalışmalarımız bu hizmetimizin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede Türk Vergi Mevzuatı ve uluslararası mevzuat maddeleri ile ikili vergi anlaşmaları çerçevesinde uluslararası vergi planlaması ve yapılandırma projeleri yürütülmektedir.