Hizmetlerimiz

 

KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ

Sahip olduğumuz KGK, SPK, BDDK, EPDK ve Hazine sigortacılık bağımsız denetim yetki belgeleri ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespiti, denetim tekniklerinin uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır.

KDV kanununda bahsedilen, KDV iadesini gerektiren, mal ve hizmet ihracı ile ihraç kayıtlı teslimler aşağıda belirtilmiştir:

  •  Mal ve Hizmet ihracatları.
  •  Deniz ve hava taşıma araçları imalat ve inşa edilmesi ile bu araçlara verilen hizmetler.
  •  Uluslar arası taşımacılık hizmetleri.
  •  Teşvik belgeli mal teslimleri.
  •  İndirimli orana tabi teslimler.