Hizmetlerimiz

 

İÇ DENETİM

Günümüzde rekabetin ve globalleşmenin giderek arttığı iş dünyasında, karar mercilerinin kullandıkları rakamların ve bilgilerin doğru olmasını talep etmeleri ve bunun gereği olan iç denetime bu denli önem vermeleri günümüz şartlarında bir zorunluluktur.

Bu durumda, denetim olgusunu, şirketlerin sadece mali tablolarının denetimi olarak görmek yanlış olup, işletmelerin muhasebe ve finansal faaliyetlerinin yanı sıra, diğer faaliyet ve süreçlerinin incelenmesi olarak, geniş bir perspektiften değerlendirmek en doğru davranış biçimi olmaktadır.

Detay Bağımsız Denetim, bu anlamda aşağıdaki faaliyetleri kapsayan iç denetim hizmeti vermektedir:

  • Şirket ölçeğine göre iç denetim fonksiyonunun kurulması.
  • Organizasyon yapısı ve iç denetim politika ve prosedürlerinin belirlenmesi.
  • Şirket içi yönetmeliklerin revize edilmesi.
  • Şirket içi raporlama sistemlerinin geliştirilmesi.
  • İç denetimi gerçekleştirecek elemanların tedariki.
  • İç denetçilere teorik ve sonrasında uygulamalı denetim eğitimlerinin verilmesi.
  • İç denetçilerin, iç denetim organizasyonunda hangi yetki ve sorumlulukta olduklarının belirlenmesi.