Yayınlar

SİRKÜLER

Vergi Sirküleri 13 :ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişikler Yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ
SİRKÜLER TARİHİ : 04.01.2018
SİRKÜLER NO : 2018/13

ÖTV (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR
(ÖTV III Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No’lu Tebliğ, 1/1/2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır )

Yayımlanan 1 Seri nolu Tebliğ ile 5/12/2017 tarihinde yapılan yasal düzenlemelere uygun olarak ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

1. ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin Listenin kapsamın belirlendiği (I/A/2) bölümünün;

a) İkinci paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmış ve yerine aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“(A) Cetvelinde;

• Alkollü içkiler,

• Kolalı, meyvalı ve sade gazozlar,

• Alkolsüz biralar,

• 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numaralarında sınıflandırılan ambalajlanmış ve/veya toptan teslime konu edilen; meyve nektarları, meyveli içecekler, limonatalar, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, soğuk çay, soğuk kahve, tonik ve tatlandırılmış veya aromalandırılmış benzeri içecekler yer alır.

Tebliğde ayrıca, etil alkol ve 22.01 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) söz konusu listede yer almadığından, 20.09 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan sebze suları ile Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu sayılan meyve suları ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler parantez içi hükümle kapsam dışı bırakıldığından ÖTV’ye tabi olmadığı belirtilmiştir.

(III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan bazı içecekler için verginin kapsamının belirlenmesi açısından öngörülen toptan teslimden maksat, teslimi yapılan içeceklerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimidir. Bunlar dışındakilere yapılan teslim, perakende teslim sayılır. İçeceğin ticari amaçla satılmak ya da işletmede kullanılmak üzere ithali de toptan teslim sayılır.

2. Tebliğde, yapılan yasal değişiklikle ÖTV kapsamına alınan Makaronların ve alkolsüz içeceklerin vergi hesabına ilişkin örneklerle açıklamalar yapılmıştır.

3. Tebliğ ekinde yer alan bildirim formları da değiştireler şöyle olmuştur: “EK 2A: KOLALI GAZOZLAR İÇİN BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ” ibaresi “EK 2A: ALKOLSÜZ İÇECEKLER İÇİN BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ” olmuştur

Yine tebliğ ekinde yer alan; “EK 2C: TÜTÜN MAMÜLLERİ İÇİN BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ” ibaresi “EK 2C: TÜTÜN MAMÜLLERİ VE MAKARON İÇİN BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.