Yayınlar

HABERLER

2/B başvuru ve ödeme süreleri 7 Mart 2018, tarım arazilerinin satışına ilişkin süre ise 7 Eylül 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen ve önemli bir sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlardan bugüne kadar 683 bin hak sahibine satışı yapılan yaklaşık 492 bin taşınmazın toplam değeri 9,8 milyar TL'dir. Bu bedelin 6,7 milyar TL'si tahsil edilmiş, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmektedir. Söz konusu Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için, Bakanlar Kurulu kararı ile 7 Eylül 2016 tarihinden önce, a) Süresi içinde başvurmayanların, b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin, c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin, başvuru ve ödeme süresi 7 Mart 2018 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu Kanun kapsamında tarım arazileri satışında başvuru sürelerini kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla başvuru süresi 7 Eylül 2018 tarihine kadar uzatıldı.